Mina Kontaktuppgifter

Jag tar uppdrag nationellt även om sista året gällt uppdrag mest från Stockholm till Norra Uppland & Västmanland.  

Pandemin har bidragit till att vi lärt oss mer om möjligheterna med IT.  Det  har ökat  kostnadseffektiviseringen för uppdrag och projekt. Möten sker allt oftare via video och även om mina uppdrag kräver möten på plats nu och då har resorna blivit betydligt färre. Att ta uppdrag på längre distans är inga problem. Du är varmt välkommen att slå en signal eller skicka en mejl om du har några frågor. 

 Vänliga hälsningar

Fredrik Åstrand Kulturförvaltare AB

Mobil 0706-182420    (från utlandet +46 706182420)

fredrik.astrand@kulturforvaltare.se

www.kulturförvaltare.se

Gräsbo 161

740 46 Östervåla