Under denna flik kommer jag försöka hinna med att berätta om projekt jag driver just nu:
Exempel kan vara bl.a. Torsångs medeltida bogårdsmur med sina nivåristningar från Dalälven, Uppsala Domkyrka med sin blyspröjsfönsterrenovering, mm.
Bjälbo Kyrka är visserligen klar där maktens centrum fanns på medeltiden och Boxholm kyrka Sveriges största slaggtegelfastighet med sina 200 tusen slaggsten.
Svanshals kyrka med sin spåntakrenovering var mycket intressant. osv.
Torsång medeltida bogårdsmur:
Ett både avancerat, intressant och roligt murprojekt där både arkeologer, antikvarier, Länsstyrelsen mfl. är inblandade. Här har jag gjort projektering, förfrågningsunderlag, upphandling inkl avtal mm. och projektleder nu. Snart nog måste vi ta en vinterpaus i mitten på januari -23 för att starta upp med sista sektionen i vårdagarna 2023. Jag har många murar på mitt samvete men anser nog att detta är det mest krävande och samtidigt det mest roliga och vackra med sin pittoreska omgivning. Här har jag ställt mycket höga krav och tillsammans med vårt välfungerande team med beställarens kyrkogårdsansvarige, entreprenör, antikvarie, arkeolog och Länsstyrelse når vi de målen då alla visar högsta engagemang.
Muren har nivåristningar från när Dalälven har flodat över och där finns svartvita bilder när man fiskar från båtar bredvid muren :  ) Vi var mycket noga med att få stenarna med dessa nivåristningar att hamna exakt på samma  nivå. Återkommer med en mer ingående historia om detta projekt.

Uppsala Domkyrka:

Renovering av Faderns, Sonens och Andens blyspröjsade fönster med bemålat glas. Mycket intressant och fantastiskt projekt. Originalglasen flyttas in och får skyddsglas på yttersidan. Superduktiga glaskonserverare från Uppsala Glasmålningsateljé tillsammans med duktiga arkitekter och hantverkare m.fl. gör det omöjliga uppdraget möjligt. Ett internationellt äventyr för att få allt rätt inkl. att hitta rätt material.


Boxholm Slaggtegelkyrka, Komplicerat men lösbart! Brukspatronen byggde åt sin personal.

En kyrka som ville ramla ihop byggd av 200.000 slaggtegel alla dokumenterade, slagg en restprodukt från ståltillverkning. Dessa gjorda från välugnsslagg men i skalmuren finns allt de hade till hands även masugnsslagg.

Vad gör man när inte materialet en kyrka är byggd av existerar? Och kontreforerna rasar vilket väggar och tak snart var på väg att göra också. Man börjar att sträva långhusväggarna med järnstämp. Sedan var jag i varje återvändsgränd man kan tänka sig för att hitta ett material, ett sätt att renovera kyrkan. Efter tre år hade jag inget val jag var tvungen att uppfinna en kopia vilket blev realitet i ett samarbete med ett litet tegelverk i Tyskland. På byggnadsvårdskonventet i Mariestad i september hade jag en liten kort föreläsning om dessa sten. Hela projektet med Boxholm kyrka är värt en föreläsning som jag gärna håller om du vill. Jag hittade ett sätt att renovera kyrkan och nu fantastiskt nog jobbar vi med ett projekt som gäller flexibelt/utvidgat bruk, att flytta in församlingshemmet i kyrkan! Ja vad ska man göra när medlemsavgifterna tryter, tyvärr behöver Svenska kyrkan minska i fastighetsbeståndet.

Även renovering av blyspröjsade fönster, inre fasad mm ingår i detta mångåriga projekt.

Projektet handlar i nuläget om rivning/ demontering av de rasbenägna strävpelarna och uppresning av nya strävpelare/kontreforer, även de mycket höga på tornet och för det lägre koret, ett högst komplicerat projekt!           

Skulle inte vara möjligt utan det fantastiska  team som är med i projektet! Med högsta laganda och kreativitet !

Slaggsten är jättekul! Be mig om ett studiebesök med föreläsning så ska jag försöka ordna det : )


Svanhals kyrka
Spåntaksrenovering med nogrann projektering för att få högsta möjliga livslängd. En takbotten där "allt var fel" som tex spont med fjäder och not. Samt över det underlagspapp som gjort att spånet inte fått upp torr luft från vinden, som medgör torkning, och därför blivit dålig på alltför kort tid. Takbotten spåras, papp bort, spån med otjärad undersida lagd med handspikning för största känsla och att inte ligga för tätt . Och förborrat spån för att minimera sprickor. Noggrant val av spånet där dålig kvalitet blir utsorterad. Även här ett fantastiskt teamarbete! Allt mycket viktigt för lång livstid!

Fler projekt läggs upp när tillfälle ges