Här hittar du några av mina referenser: 

Fredrik Lennman Fd. Kontraktsprost/Kyrkoherde  

Headhuntade mig 2011 och är den KH inom svenska kyrkan som bäst vet vad jag går för. Jag gjorde många olika projekt i de pastorat vi jobbade tillsammans i.  Nyligen pensionerad men vill fortfarande vara min referens. 070-6182155, frlennman@gmail.com


Gunnar Nordanskog Stiftsantikvarie Linköpings stift. 

Efter många år med massor av projekt ihop har han en mycket god uppfattning om mig och vill gärna vara min referens.

Telefon 0730-222679, gunnar.nordanskog@svenskakyrkan.se


Henrik Matsson – Kyrkogårds och fastighetschef Ekerö pastorat. 

Vi har olika projekt ihop. Bl.a. är jag projektledare för en ny vaktmästeribyggnad vid Adelsö kyrka. För flertalet fastigheter tagit fram bl.a. förfrågningsunderlag och arbetsbeskrivningar för upphandling, skrivit entreprenadavtal för olika fastigheter mm.

08-56038710, henrik.mattsson@svenskakyrkan


Tony Daging- Fd Fastighetschef Folkungabygdens pastorat.

 Vi har haft många projekt stora som små där jag varit projektledare 2016-2020. 
Men också tagit fram många olika handlingar.

Telefon 070-3223458 


Åsa-Flarup Källmark - A-sidans arkitekter - Uppsala domkyrkoarkitekt

Vi har haft många projekt ihop sedan 2013. Bl.a utvidgat bruk av kyrkor.

070-3450111, afk@a-sidan.seHär finns fler referenser. Hör av er om ni vill ha kontaktinfo till någon av dessa:

Rickard Isaksson - Stiftsantikvarie  Stockholms stift

Johan Stråhle - Stiftsingenjör  Västerås stift
Niclas Fredricsson - Stiftsantikvarie Linköpings stift

Björn Björck - Fd. Stiftsingenjör Uppsala stift

Rikard Hedvall -  Arkeolog  Arkeologerna  Statens historiska museer

Johan Roos - 1:e Konservator  Östgöta Länsmuseum

Ingvar Hedenrud - Antikvarie  Kulturbyggnad AB Stockholm

Göran Lundström – VD Åhlin & Ekeroth Byggnads AB Östergötland