Här hittar du några av mina referenser: 

Kyrkoherde Fredrik Lennman - Folkungabygdens Pastorat

Stiftsantikvarie Gunnar Nordanskog Linköpings stift

Stiftsantikvarie Niclas Fredricsson - Linköpings stift

Stiftsantikvarie Rickard Isaksson – Stockholms stift

Stiftsingenjör Björn Björck - Uppsala stift

Stiftsingenjör Johan Stråhle - Västerås stift

Arkeolog Rikard Hedvall Arkeologerna - Statens historiska museer

1:e Konservator Johan Roos - Östgöta Länsmuseum

Uppsala Domkyrko-Arkitekt Åsa Flarup Källmark - A-sidan arkitekter Uppsala

Antikvarie Ingvar Hedenrud – Kulturbyggnad AB Stockholm

Fastighetschef Tony Daging – Folkungabygdens Pastorat

VD Göran Lundström – Åhlin & Ekeroth Byggnads AB Östergötland