Jag erbjuder er församling fastighetsförvaltnings och projektledarstöd i ett tryggt samarbete med förståelse och fokus på era behov och frågor

Hej & välkommen till Kulturförvaltare AB

Jag heter Fredrik Åstrand och har arbetat inom bygg & fastighet hela mitt yrkesliv. Från snickare, byggnadsingenjör, arbetsledare och platschef till fastighetsförvaltare. 2011 blev jag erbjuden en tjänst som fastighetschef inom Svenska kyrkan och har nu mer än 10 års erfarenhet av kyrkans olika byggnader, frågeställningar och organisation. Numera driver jag eget bolag och hjälper församlingar och pastorat med deras fastigheter och byggnader i många frågor såsom förvaltningsstöd, utredningar, projekterings- och projektledning från idé fram till avslutad garantibesiktning.

Min bakgrund inom och mina erfarenheter från Svenska kyrkan

Mina år som fastighetsansvarig inom Svenska kyrkan har gett mig god kännedom om hur organisationen fungerar och jag känner väl till behovet av att lyssna – samtidigt som jag kan driva era frågor korrekt och riktigt framåt. Det är ofta många led som skall komma till tals innan man genomför ett projekt. Det kan vara kyrkoherdar, präster, musiker, pedagoger, fastighet & kyrkogårdspersonal men ibland också stiften eller Länsstyrelsen.

Mina många projekt med Svenska kyrkans kulturminnesbyggnader har gett mig kunskap, erfarenhet och bredd att vårda och restaurera både kyrkor och tillhörande byggnader samt bogårdsmurar. Att nu använda den erfarenheten i arbetet med era byggnader och bogårdsmurar underlättar för alla inblandade.  Som anställd inom Svenska kyrkan var jag i mitt senaste uppdrag ansvarig för 33 kyrkor och cirka 160 andra fastigheter. Där var en av mina huvuduppgifter energieffektivisering. Totalt sett har det blivit väldigt många projekt genom åren. 

I rollen som projektledare har jag utfört många renoveringar i tätt samarbete med stiftsantikvarier/ingenjörer, Länsstyrelsen, antikvarier, arkeologer, konservatorer m.fl. Det är oerhört roligt att jobba i team med dessa. Är man nyfiken får man lära sig mycket historia om både människor och hus, och det är jag.

Engagemang & driv:

För att leda ett projekt från start till mål krävs engagemang, men också känsla. Man måste värna om och vara intresserad av de människor som ingår i projekten, se deras kunskaper, lyssna. Då får man en trevlig arbetsmiljö och den drivkraft som behövs för både er och mig.

Detta är viktigt att förstå om man ska hjälpa inom Svenska kyrkan och självklart för mig.


Stort ansvar:

Att vara fastighetsägare är ett stort ansvar, med många juridiska delar att ta hänsyn till. Byggarbetsmiljö, branschregler, besiktning, garantier – exempel på saker man måste känna till och kunna hantera om det ska bli rätt. Jag erbjuder er församling stöd i alla fastighetsrelaterade frågor och kan vara en oberoende partner att fråga om råd.

Tillsammans med er kan jag hjälpa er bevara era kulturminnesbyggnader och ge er församling stöd med exempelvis:

Budget, Engagemang, Projektledning, Projektering, Arbetsbeskrivningar, Förfrågningsunderlag, Upphandling, Avtal, Tillståndsansökningar hos Länsstyrelsen, Ansökningar för kyrkoantikvarisk ersättning mm. samt nätverk med professioner och kompetens för genomförande.

Men jag har också erfarenhet av utvidgat/flexibelt bruk av kyrkor vilket är mycket intressant att jobba med. Bidrar inte bara till kostnadseffektivisering utan många andra saker som man först inte tänker på tex välbefinnandet man får i arbetsmiljön.

Ett viktigt område för mig är också energi & kostnadseffektivisering som jag jobbat mycket med. Som exempel har jag till dags dato bidragit till att runt 50 fastigheter nu är klimatstyrda, främst kyrkor. Många av de lösningar jag medverkat till att utveckla finns idag som standard i flera klimatstyrningssystem. Min erfarenhet visar att man kan spara mellan 30-40% energi med intermittent uppvärmning.
Intermittent uppvärmning är mycket bra för bland annat kyrkor där man från nära nog kallställt snabbt värmer upp luften i byggnaden och på så vis är rädd om både byggnad och inventarier. Klimatet i kyrkan styrs genom synkning till det bokningssystem pastoratet har och kyrkan kommer automatiskt vara varm en timme innan förrättning eller annan aktivitet som bokas. Även andra fastigheter kan spara energi på detta.

Jag har också jobbat med affärsutveckling inom kyrkan, med syftet är att få andra intäkter när nu tex medlemsavgifterna viker.

"Har du andra behov av hjälp eller stöttning så slå bara en signal, jag kan säkert hjälpa dig!"

Ni får gärna kontakta mig för ett förutsättningslöst möte,
se kontaktinfo nedan. Varmt Välkomna.Sidan är under utveckling

Mer information kommer varefter.             senast reviderad 230109