Jag tar uppdrag åt pastorat m.fl. gällande våra kulturminnesbyggnader

Hej & välkommen till Kulturförvaltare AB

Jag heter Fredrik Åstrand och i hela mitt liv har jag arbetat inom bygg & fastighet, från byggnadssnickare, byggnadsingenjör, arbetsledare och platschef till fastighetsförvaltare. Jag har också tidigare i livet drivit aktiebolag med flertalet anställda vilket gett mig erfarenheter av nytta för affärsutveckling.


I slutet av 2011 blev jag headhuntad till Svenska kyrkan som fastighetschef.

I mitt senaste uppdrag åt Svenska kyrkan var jag ansvarig för 33 kyrkor och cirka 160 andra fastigheter. Totalt sett har det blivit så många fler genom åren vilket har gett mig stor erfarenhet och bredd att vårda och restaurera både kyrkor och andra kulturminnesbyggnader samt "vanliga" byggnader och fastigheter.


Jag slutade min anställning inom Svenska kyrkan i augusti 2019 för att öppna Fredrik Åstrand Kulturförvaltare AB där jag bland annat hjälper pastorat med de byggnader som kräver särskild behandling genom deras skydd enligt Kulturmiljölagen. Jag tar uppdrag nationellt även om sista året varit mest projekt från Stockholm och norrut tex Uppland och Västmanland.  Pandemin har bidragit till att vi lärt oss mer om möjligheterna med IT. Det har ökat kostnadseffektiviseringen för uppdrag och projekt. Möten sker allt oftare via video och även om mina uppdrag kräver möten på plats nu och då har resorna blivit betydligt färre. Att ta uppdrag på längre distans är inga problem. Du är varmt välkommen att slå en signal eller skicka en mejl om du har några frågor.

I rollen som projektledare har jag utfört många större renoveringar i tätt samarbete med Länsstyrelsen, antikvarier, konservatorer, arkeologer, stiftsingenjörer, konsulter, entreprenörer med flera. "Det är oerhört roligt och intressant att jobba i team med dessa och alltid lär man sig något. Är man nyfiken så får man lära sig mycket historia om både hus, människor och annat och det är jag!"

Ett viktigt område för mig är också energi & kostnadseffektivisering som jag jobbat mycket med. Som exempel har jag till dags dato bidragit till att runt 50  fastigheter nu är klimatstyrda, främst kyrkor. Många av de lösningar jag medverkat till att utveckla finns idag som standard i flera klimatstyrningssystem. Min erfarenhet visar att man kan spara mellan 30-40% energi med intermittent uppvärmning. Intermittent uppvärmning är mycket bra för bland annat kyrkor där man från nära nog kallställt snabbt värmer upp luften i byggnaden och på så vis är rädd om både byggnad och inventarier. Klimatet i kyrkan styrs genom synkning till det bokningssystem pastoratet har och kyrkan kommer automatiskt vara varm en timme innan förrättning eller annan aktivitet som bokades. Även andra fastigheter kan spara energi på detta.

Jag har också jobbat med affärsutveckling inom kyrkan, med syftet är att få andra intäkter när nu tex medlemsavgifterna viker.

Jag tar uppdrag som rör fastighetsprojekt tex såsom: projektledning, restaurering av både stora och små projekt, klimatanpassningar, flexibelt och utvidgat bruk av kyrkor, fastighetsutveckling och även affärsutveckling. Jag kan erbjuda stöd i uppgifter som är relaterade till planering av projekt såsom tillståndsansökningar hos Länsstyrelsen, ansökan & rekvisition av KAE (kyrkoantikvarisk ersättning), åtgärdsunderlag för larm osv.
"Men har du andra behov av hjälp eller stöttning så slå bara en signal, jag kan säkert hjälpa dig!"

Ni får gärna kontakta mig för ett förutsättningslöst möte, se kontaktinfo nedan. Varmt Välkomna.Sidan är under utveckling

Mer information kommer varefter.             senast reviderad 210505