Referensobjekt

”Till dags dato har jag medverkat vid renoveringen av runt 50 kyrkor på ett eller annat sätt”

Härunder finns i huvudsak restaurering av de kulturminnesbyggnader, främst kyrkor jag varit delaktig i hittills.


Längre ned går jag in mer på vad som gjorts med varje kyrka. Uppdateras varefter:

Appuna, Askeby, Bankekind, Boxholm, Blåvik, Bjälbo, Ekeby, Gistad, Heda, Herrberga, Hogstad, Järstad, Kumla, Lillkyrka, Linghem, Lundby kapell, Malexander, Mantorp Kyrkans Hus, Mjölby, Normlösa, Rinna, Rystad, Rök, Samlan, Skeppsås, Skänninge gravkapell, S:t Martin, Stora Åby, Svanshals, Sya, Trehörna, Törnevalla, Uppsala Domkyrka, Vallerstad, Veta, Viby, Vårdsberg, Väderstad, Västra Harg, Vårfrukyrkan i Skänninge, Västra Tollstad, Ödeshög, Örtomta, Östra Harg, Östra Skrukeby, Östra Tollstad, Åsbo

Under min tid som fastighetsförvaltare inom Svenska kyrkan 2011-2019 åtgärdades alla kyrkor i mitt ansvar på ett eller annat vis. Många med rötter i medeltiden, rundkyrkan Vårdsberg kanske något före år 1000, men jag har också varit med om att bygga en helt ny kyrka.

I Folkungabygdens pastorat finns det ungefär 33 kyrkor och 160 andra fastigheter, det var mitt sista uppdrag som fastighetsförvaltare innan jag startade eget.

Allt som kan hända med en fastighet har nog hänt, och mycket har gjorts och renoverats på alla möjliga sätt. 

"Det har varit mycket roligt och det bidrar till att man får bredd i sin kunskap"!

Generellt:

Eftersom min erfarenhet med 45 Klimatstyrda fastigheter har visat sig energieffektivisera mellan 30-40% vill jag gärna uppmuntra till att man installerar det i så många fastigheter man kan. Jag har varit delaktig för installation i runt 50 kyrkor men även i vissa församlingshem och andra byggnader. Även i byggnader med arbetsplatser, kontor. Där får man alltså boka sin arbetstid då det visade sig att klimatstyrning sparade energi även där!

Kyrkomurar: 

Jag har också erfarenhet  av renovering av bogårdsmurar , har bl.a. projekterat för renovering av alla bogårdsmurar i Åkerbo pastorat, av vilka de flesta renoverades och nu befinner sig i fantastiskt skick. Det resulterade även i ett mycket bra förfrågningsunderlag för enkel anbudsvärdering.  

"Det har varit otroligt tillfredsställande att se hur de vuxit från fallna och fallfärdiga till stående vackra och stolta med en hållbarhet på kanske 100 år"!

Uppsala Domkyrka:

Renovering av Faderns, Sonens och den heliga Andens blyspröjsade fönster med bemålat glas. Mycket intressant och fantastiskt projekt. Originalglasen flyttas in och får skyddsglas på yttersidan. Superduktiga glaskonserverare från Uppsala Glasmålningsateljé tillsammans med duktiga arkitekter och hantverkare m.fl. gör det omöjliga uppdraget möjligt.

Boxholm Slaggtegelkyrka, Komplicerat men lösbart! Brukspatronen byggde åt sin personal.

En kyrka som ville ramla ihop byggd av 200.000 slaggtegel alla dokumenterade, slagg en restprodukt från ståltillverkning. Dessa gjorda från välugnsslagg men i skalmuren finns allt de hade till hands även masugnsslagg.

Vad gör man när inte materialet en kyrka är byggd av existerar? Och kontreforerna rasar vilket väggar och tak snart var på väg att göra också. Man börjar att sträva långhusväggarna med järnstämp. Sedan var jag i varje återvändsgränd man kan tänka sig för att hitta ett material, ett sätt att renovera kyrkan. Efter tre år hade jag inget val jag var tvungen att uppfinna en kopia vilket blev realitet i ett samarbete med ett litet tegelverk i Tyskland. På byggnadsvårdskonventet i Mariestad i september hade jag en liten kort föreläsning om dessa sten. Hela projektet med Boxholm kyrka är värt en föreläsning som jag gärna håller om du vill. Jag hittade ett sätt att renovera kyrkan och nu fantastiskt nog jobbar vi med ett projekt som gäller flexibelt/utvidgat bruk, att flytta in församlingshemmet i kyrkan! Ja vad ska man göra när medlemsavgifterna tryter, tyvärr behöver Svenska kyrkan minska i fastighetsbeståndet.

Slaggsten är jättekul! Be mig om ett studiebesök med föreläsning så ska jag försöka ordna det : )

Även renovering av blyspröjsade fönster.

Detta projekt pågår  fortfarande och gäller alltså demontering  och uppresning av nya strävpelare/kontreforer, även på tornet och koret, ett högst komplicerat projekt!            Skulle inte vara möjligt utan det fantastiska team och laganda med medarbetare som är med i projektet!

Boxholm kyrka är "under luppen" för  utvidgat bruk, flexibel användning.  Jag tycker det är toppen att kunna inhysa arbetsplatser mm i själva kyrkorna! Dels för kostnadseffektivisering då man inte behöver en församlingsgård men även för möjligheten att få arbeta i det fantastiska rum som kyrkorna innehar. Rätt ställe för både anställda och besökare. Att arbeta med utvidgat bruk för en kyrka är ett mycket roligt arbete.


Bjälbo kyrka , maktens centrum på medeltiden, Birger Jarl och hans mor Ylva som bodde i tornet i orostider.

2 större projekt, fasadrenovering interiört och exteriört, tjärning av spån, fönstermålning invändigt och utvändigt med samtida byte av värmedistribution – ut med oljepanna som gjort sitt och in med mer kraft för intermittent uppvärmning genom elradiatorer med klimatstyrning synkat med bokningssystem. Här är många entreprenörer och god gränsdragning inkl styrning behövs för att båda projekten ska kunna fungera att göra samtidigt.

Askeby klosterkyrka

Fasadrenovering, vi rev och bytte den putsade fasaden som var putsad på 70-80talet och såg anskrämlig ut. Renovering och tjärning av spåntaket, renovering av fönster mm .

Omdisponering av koret interiört, flyttade ut den mycket vackra Pietan på nybyggt Mariaaltare som jag ritade förslag på som sen Jerk Alton ritade en skarp ritning på. Klimatsensor installerade jag i Mariaaltaret och det nya murverket fick torka ut ordentligt innan vi vågade ställa dit Pietan igen. Sensorn fortfarande kvar för mätvärden. Men Maria var inte nöjd för det, fråga mig varför : )

Bankekinds kyrka

Renovering för att korgraven, hemvist för 14 riddare, skulle kunna andas bättre för ett bättre inomhusklimat generellt i kyrkan. Det förhöjda koret byggdes om och mekanisk frånluft blev lösningen.

Nytt koppartak på sakristian då det gamla blev stulet.

Gistads kyrka

Projektering och projektledning för att återställa till skiffertak. Det byttes ut på 70-talet mot fattiglappar och spiken hade rostat så fattiglapparna lossnade. Projektering med Upphandling av skifferläggning och plåtdetaljer, målning plåt och fönster.


Svanhals kyrka
Spåntaksrenovering med nogrann projektering för att få högsta möjliga livslängd. En takbotten där "allt var fel" som tex spont med fjäder och not samt över det underlagspapp som gjort att spånet inte fått upp torr luft från vinden, som medgör torkning, och därför blivit dålig på alltför kort tid. Takbotten spåras, papp bort, spån med otjärad undersida lagd med handspikning för största känsla och att inte ligga för tätt och förborrat för att minimera sprickor. Noggrant val av spånet där dålig kvalitet blir utsorterad.

Lillkyrka kyrka

Renovering av tegeltaket.

Tvättning med svamp i sin helhet interiört, ställning från golv till tak. Delvis renovering av orgeln.

Linghems församlingsgård

Projektering i oändlighet : ) för omdisponering av ytor.

Rystads kyrka

Samlan

S:t Martin Nybyggnation , Arkitekt Jerk Alton

Törnevalla kyrka

Tegeltak med sönderfrusen takfot, dyrt med tanke på att det var ”lövens fel” så håll ordning på höstlöven och se till att stuprören är tomma, det kan man göra med en lövblås vilka tar bort de hårdaste lövsamlingar i rören.

Vårdsbergs kyrka Rundkyrka anno 1000 talet

Projektledare för orgelrenovering av Wisteniusorgeln från 1761 (men det fanns en Anders Bruce från 1600-talet innan) som hamnade på den nya orgelläktaren i rundkyrkan, en riktigt fin lätt läktare. Orgeln stod innan i tornet med bara ett litet valv ut mot kyrkan, ett väldigt fint ljud blev resultatet, innan undersökning av eventuella gångar i marken under grunden och samtidig renovering av orgeln som Åkerman & Lund gjorde i 1940.

En dag insåg jag att tornkorset med stor guldkula var på väg att falla ned, avspärra och renovera hjärtstock inkl den stora guldkulan, samtidig renovering av lanterninen, renovering och tjärning av spån och ljudluckor.

Örtomta kyrka

Med flera, alla kommer uppdateras med relevant information varefter tiden visar sig tillgänglig för detta.